Wanneer Latijn niet volstaat: John Palsgrave, schrijver van het eerste handboek Frans (1530), en het Grieks

Het Latijn, de taal van de Romeinen, heeft lange tijd zijn stempel gedrukt op de taalkunde en taalbeschrijving, niet alleen in de oudheid, maar ook in de middeleeuwen en de Renaissance, wanneer men de talige diversiteit van de wereld gestaag ontdekte. De meest uiteenlopende talen werden met wisselend succes gegoten in de mal van het …

Hugo Grotius’ kist, eigendom van de Muzen:

Een Grieks gedicht over zijn beruchte ontsnapping opgeduikeld Exact 398 jaar geleden ontsnapte de beroemde Nederlandse jurist, filoloog en diplomaat Hugo Grotius (de Groot, 1583–1645) op spectaculaire wijze uit Slot Loevestein in een kist, geholpen door zijn vrouw en zijn dienstmeid. Grotius zat daar een levenslange straf uit vanwege zijn remonstrantse sympathieën. Het regime was …

The Art of Spanish

1492 was a momentous year for Spain. The Genoese explorer Christopher Columbus set foot in the Americas, leading to the continent’s largescale colonization by Europeans. Columbus did so by order of the so-called Catholic Monarchs of Spain, Queen Isabella I of Castile and King Ferdinand II of Aragon, while actually trying to discover a new …

Puzzled by the Music of Language: Missionaries in 17th-century Vietnam

Imagine you get dropped in a foreign country where people seem to sing rather than speak their language. You are required to describe this strange tongue, and you only have pen and paper and your own memory and intellect to rely on. This is what happened to a number of Jesuit missionaries in early 17th-century …