Poëzieweek 2021—Een homerisch welkom: Erasmus groet Filips de Schone (1504)

We schrijven Brussel. 6 januari 1504. De Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus staat op het spreekgestoelte en heeft zojuist de lof van de Bourgondische prins Filips de Schone (1478–1506) gezongen. In het Latijn, natuurlijk: dat was toen de cultuurtaal bij uitstek. Maar Erasmus heeft nog een toemaatje voor Filips in petto: hij rondt zijn lofzang af …

An ablative for the Greeks? Frischlin vs. Crusius on grammar (II)

In the new "Ad fontes" feature of Adendros, I want to offer English translations of short source texts or text excerpts from the history of (Greek) language studies which struck me as particularly interesting, enlightening, or enticing. Today: part two of a grammar dispute between Philipp Nicodemus Frischlin and Martin Crusius, two sixteenth-century humanists who …

Hadrianus Amerotius: de eerste Griekse grammaticus van de Lage Landen

Vandaag is het exact 500 jaar geleden dat Hadrianus Amerotius' (ca. 1495-1560) Compendium Graecae grammatices te Leuven verscheen in het atelier van Dirk Martens. Zijn handboekje, de eerste Griekse grammatica van volledig Lagelandse makelij, diende ter ondersteuning van zijn privélessen in de pedagogie De Lelie, een van de vier artes-colleges van de Leuvense universiteit. Baanbrekend …

500 years of Greek grammar in the Low Countries: An homage to Adrien Amerot’s Compendium (1520)

In the new "Ad fontes" feature of Adendros, I want to offer English (work) translations of short source texts or text excerpts from the history of (Greek) language studies which struck me as particularly interesting, enlightening, or enticing. Today: the preface to the first full-fledged grammar manual of Ancient Greek to be written in the …

An ablative for the Greeks? Frischlin vs. Crusius on grammar (I)

In the new "Ad fontes" feature of Adendros, I want to offer English translations of short source texts or text excerpts from the history of (Greek) language studies which struck me as particularly interesting, enlightening, or enticing. Today: part one of a grammar dispute between Philipp Nicodemus Frischlin and Martin Crusius, two sixteenth-century humanists who …

Wanneer Latijn niet volstaat: John Palsgrave, schrijver van het eerste handboek Frans (1530), en het Grieks

Het Latijn, de taal van de Romeinen, heeft lange tijd zijn stempel gedrukt op de taalkunde en taalbeschrijving, niet alleen in de oudheid, maar ook in de middeleeuwen en de Renaissance, wanneer men de talige diversiteit van de wereld gestaag ontdekte. De meest uiteenlopende talen werden met wisselend succes gegoten in de mal van het …

Hugo Grotius’ kist, eigendom van de Muzen:

Een Grieks gedicht over zijn beruchte ontsnapping opgeduikeld Exact 398 jaar geleden ontsnapte de beroemde Nederlandse jurist, filoloog en diplomaat Hugo Grotius (de Groot, 1583–1645) op spectaculaire wijze uit Slot Loevestein in een kist, geholpen door zijn vrouw en zijn dienstmeid. Grotius zat daar een levenslange straf uit vanwege zijn remonstrantse sympathieën. Het regime was …