Hugo Grotius’ kist, eigendom van de Muzen:

Een Grieks gedicht over zijn beruchte ontsnapping opgeduikeld Exact 398 jaar geleden ontsnapte de beroemde Nederlandse jurist, filoloog en diplomaat Hugo Grotius (de Groot, 1583–1645) op spectaculaire wijze uit Slot Loevestein in een kist, geholpen door zijn vrouw en zijn dienstmeid. Grotius zat daar een levenslange straf uit vanwege zijn remonstrantse sympathieën. Het regime was …